logo tekst

Het wordt zeer op prijs gesteld om situaties van blijdschap, verdriet en zorg te melden aan de kerkenraad, liefst direct aan de predikant, eventueel aan de wijkouderling. We kunnen dan als kerkenraad en vanuit de gemeente met elkaar meeleven en waar mogelijk concrete hulp bieden.  
Bij geboorte ook doorgeven aan het kerkelijk bureau inclusief de geboorte plaats.

We brengen in de kerkdienst graag concrete blijdschap, verdriet en zorg in de voorbede bij God en melden het graag in ons kerkblad De Bazuin. We doen dit altijd in overleg. Mocht iemand dus wensen dat zijn of haar blijdschap, verdriet of zorg niet concreet genoemd of beschreven wordt, dan kan dat.