logo tekst

Tijdens de gemeentelijke ere-, trouw- en rouwdiensten worden de opnames in onze kerk en 't Kruispunt digitaal vastgelegd. Dit gebeurt in samenwerking met de stichting SIKN. (Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland).Hierdoor is het mogelijk geworden om de uitzendingen elders mee te beluisteren. (zie ook Kerktelefoon voor tijdelijke mogelijkheden bij ziekte).

Via het internet kunt u de laatste diensten vinden op deze site. Hier kunt u een dienst (na)beluisteren en eventueel ook opslaan op uw computer. Vervolgens kunt u deze dan op een CD branden als u dat wilt. Staat uw dienst er niet meer bij, er worden nl. tot 40 oude diensten bewaard op de site, dan kunt u bij onderstaand contactpersoon terecht. Alle diensten vanaf 1 aug. 2006 worden door ondergetekende bewaard in een digitaal archief. LET OP ook de diensten die gehouden zijn in 't Kruispunt worden bewaard. Bij bijzondere diensten wordt door de kerk een CD cadeau gedaan. Dit zijn bv. doop, belijdenis, trouw, rouw, bevestiging of jubileum diensten.
Verder blijft het uiteraard mogelijk om een CD van een dienst(en) te bestellen bij ondergetekende. Belangrijk is dan de datum, tijd en eventueel de naam van de dominee. Op deze CD staat onze kerk afgebeeld in kleur. De CD zit in een slim line doorzichtig doosje.
Een CD branden Ga op internet naar de site: http://www.kerkomroep.nl/1. Ga rechts naar de landkaart. 2. Klik nu de provincie Utrecht aan. 3. Kies IJsselstein onder de letter I. 4. Klik met de rechtermuisknop onder de kolom opslaan ( het diskettesymbool) en de juiste datum. 5. Kies in dit nieuwe menu 'doel opslaan als'.6. Kies een map en sla dit mp3 bestand op, en onthoud waar u het wegschrijft. 7. Even wachten tot de dienst opgeslagen is. 8. Als u meerdere diensten wilt, herhaal dan vanaf punt vier. 9. Nu kunt u dit bestand op een CD branden, bv. met Nero StartSmart.

Contactpersoon: dhr. J. Droogers.