logo tekst

De kerkenraad heeft vijf diakenen. Zij vormen samen het college van Diakenen. Het is hun taak om de gemeente te doen omzien naar anderen en dat met en namens de gemeente te doen. De diakenen verlenen waar mogelijk en nodig concrete financiƫle of andere hulp aan gemeenteleden en anderen. Verder stimuleren zij gemeenteleden tot hulpverlening en geven van gelden voor hulp aan de naaste, dichtbij en ver weg. Binnen de gemeente werkt onder verantwoordelijkheid van de Diaconie de werkgroep Hart&Hand. Zie hiervoor elders op de website.

Jaarlijks ondersteunt de Diaconie verschillende christelijke instellingen. Naast een bijdrage aan instellingen voor zending in eigen land, worden christelijke instellingen ondersteund, die werkzaam zijn op het gebied van bijvoorbeeld: daklozenzorg, alcohol/drugsverslaving en armoedebestrijding. Richting het buitenland ondersteunt de diaconie jaarlijks allerlei zendings- en diaconaal werk op het gebied van armoedebestrijding. Speciale aandacht krijgt de bestrijding van hongersnood bij natuurrampen en oorlog.

Meer informatie over de diakenen is zichtbaar na inloggen.

Postadres: diaconie herv. gem. IJsselstein, Postbus 85, 3400 AB IJsselstein.
Rekeningnummer diaconie herv. gem. IJssesltein: NL24RABO0169207005