Hervormde gemeente IJsselstein

Inlogmenu

Diensten

22okt
zondag 10:00 uur
Prop. M. Padmos uit Krimpen a/d IJssel

Afsluiting VBK

22okt
zondag 18:30 uur
Ds. A.A.W. Boon uit Papendrecht

Activiteiten

17okt
dinsdag 20:00 uur 22:00
Bijbelkring "Zenderpark"
Locatie: Anja Mol

Info

26okt
donderdag 20:15 uur 22:00
Bijbelkring "De Rank"
Locatie: Jan en Nettie Oskam
28okt
zaterdag 19:30 uur
Reformatieherdenking
Locatie: Kerkgebouw

Klik hier voor de info.

Dagtekst

  • dinsdag 17 oktober 2017 - Psalmen 71:1-3
    Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want U bent mijn rots en mijn burcht! -- Psalmen 71:1-3

Zondagsmorgens, circa eens in de veertien dagen, is er zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 7 jaar in 't Kruispunt. Vanuit de kerkdienst gaan, voor het zingen voor de preek, de leiding met de kinderen van deze leeftijd, naar 't Kruispunt. We oefenen daar de voorzang-psalm van de komende week, zingen samen bekende liedjes en luisteren naar een bijbel verhaal. Daarna besteden we aandacht aan de verwerking van dit verhaal d.m.v. een knutselwerkje of kleurplaat. Wanneer er een viering in de kerk aanstaande is oefenen we samen de liedjes die daar gezongen worden. Na de dienst kunnen ouders hun kinderen bij 't Kruispunt weer ophalen. Op de andere zondagochtenden gaan de kinderen van deze leeftijd weer mee naar de kerk.