Hervormde gemeente IJsselstein

Inlogmenu

Diensten

26mei
zondag 10:00 uur
Ds. J.J. van Holten

Viering Heilig Avondmaal

26mei
zondag 18:30 uur
Ds. J.J. van Holten

Dankzegging Heilig Avondmaal

30mei
donderdag 09:30 uur
Ds. J.J. van Holten

Hemelvaartsdag

Activiteiten

02juni
zondag 20:00 uur
JV 16+
Locatie: Het Kruispunt
04juni
dinsdag 20:00 uur 22:00
Bijbelkring "Zenderpark"
Locatie: Andre en Annet

Info

Dagtekst

  • vrijdag 24 mei 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:23-24
    En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. -- 1 Tessalonicenzen 5:23-24

Zondagsmorgens, circa eens in de veertien dagen, is er zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 7 jaar in 't Kruispunt. Vanuit de kerkdienst gaan, voor het zingen voor de preek, de leiding met de kinderen van deze leeftijd, naar 't Kruispunt. We oefenen daar een lied uit de weerklankbundel, die daarna in één van de diensten gezongen gaat worden, luisteren naar een Bijbelverhaal en zingen samen bekende psalmen en liedjes. Daarna besteden we aandacht aan de verwerking van dit verhaal d.m.v. een knutselwerkje of kleurplaat. Wanneer er een viering in de kerk aanstaande is oefenen we samen de liedjes die daar gezongen worden. Na de dienst kunnen ouders hun kinderen bij 't Kruispunt weer ophalen. Op de andere zondagochtenden gaan de kinderen van deze leeftijd weer mee naar de kerk.