logo tekst

 Bijbelstudiekring "Kruispunt"

Het is belangrijk om de Bijbel, het woord van God, regelmatig te bestuderen en daarover na te denken en met elkaar te spreken. Wij hebben ervaren hoe nuttig en belangrijk die gedachtenwisselingen zijn. Wat een wonder om te ervaren dat de bestudering van het Evangelie ons tot zegen is. Van harte nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan de bijbelkring. Wij beginnen in september/oktober, vergaderen gemiddeld één keer per maand, en eindigen onze bijeenkomsten in april. De bijeenkomsten, die in 't Kruispunt worden gehouden, beginnen om 19.30 uur. Vooraf drinken wij met elkaar een kopje koffie of thee. Om 21.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Iedereen is van harte welkom. Graag tot ziens! Contactpersoon: Ds J.J. van Holten

Bijbelstudiekringen voor vrouwen

Bij velen in onze gemeente zijn de bijbelstudiekringen voor vrouwen al enige jaren bekend. Er is een ochtend- en avondkring. De groepen worden gevormd door vrouwen van verschillende leeftijden en leefomstandigheden. Het verlangen om meer te leren van wat God ons over Zichzelf en Zijn doel met Zijn schepping wil zeggen in Zijn woord, is wat ons in de groepen samenbindt.
Ochtendkring: De ochtendkring komt eens per veertien dagen samen op dinsdagochtend, van 9.30u. tot 11.00u. Contactpersoon voor deze kring is Mw. Oskam, tel. 6883761. Kom gerust eens een ochtend meemaken.
Avondkring:
De avondkring komt eens per veertien dagen samen bij een van de deelnemers thuis. We werken vanuit een begeleidend boekje. We behandelen een hoofdstuk per avond. We beginnen met het zingen van enkele liederen en gebed. Halverwege de avond onderbreken we de studie om met elkaar koffie en/of thee te drinken. Daarna proberen we met elkaar antwoorden te vinden op de vragen vanuit het boekje. We sluiten de avond af met zang en dankgebed. Kom gerust eens een avond in ons midden meebeleven. Het is echt verrijkend! Contactpersoon Mw. E. de Gier-Brouwer, tel. 6884492

Bijbelkring "De Rank"

Samen de Bijbel lezen en onderzoeken, ontmoeting, samenhorigheid, gezelligheid. Zomaar enkele begrippen die van toepassing zijn op Bijbelkring "De Rank". Het vorige seizoen konden we vanwege corona maar een beperkt aantal keren samenkomen. We hopen dat dit het komende seizoen weer volgens het normale patroon (elke twee weken) doorgang kan vinden. We hebben er wel voor gekozen voorlopig in het Kruispunt samen te komen. We beginnen om 20.15 uur met een kopje koffie of thee en omstreeks 20.30 uur starten we met het bestuderen van een Bijbelgedeelte. In de afgelopen jaren hebben we o.a. de Romeinenbrief, de brief van Jacobus, de brief aan Titus en aan  Filemon en ook de 1e en de 2 Korinthebrief. Hoewel we in het afgelopen seizoen een start gemaakt hadden met het lezen van de Galatenbrief kiezen we er voor hiermee opnieuw te beginnen. Onze doelstelling is vooral het met elkaar lezen van de tekst om te begrijpen wat er staat, in welke context het geschreven is en wat het ons voor nu te zeggen heeft. We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen zoals een Studiebijbel, verschillende Bijbelvertalingen en Bijbelverklaringen. Het voeren van diepgaande theologische discussies is niet direct de doelstelling van De Rank. We proberen vooral met en van elkaar te leren wat Gods Woord ons te zeggen heeft voor het geloof en het leven van elke dag. Niemand hoeft zich bezwaard te voelen als hij of zij vooral luisterend aanwezig is. Het is iedere keer weer verrassend al samen lezend te leren dat het Woord nog steeds actueel is. Omstreeks 22.00 uur sluiten we af. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. De kring staat open voor iedereen, dus ongeacht achtergrond, kennis van en ervaring met het lezen en bestuderen van Gods Woord. Wij willen een kring zijn waar "aandacht en begrip voor elkaar", "het elkaar aanvullen" en het "van elkaar leren" speerpunten zijn. Iedereen hartelijk welkom, voor het eerst of voor de zoveelste maal. De Rank-avonden worden steeds gepubliceerd in De Bazuin en ook in de agenda op deze website. Heb je vragen, schroom niet contact te zoeken. Contactpersoon: Adriaan de Jong, tel. 6877761 of adriaan.dejong@caiway.nl.

Bijbelkring "Zenderpark"

Zingen, Bijbelstudie, bidden en danken, gezelligheid, delen van geloof; zomaar wat ingredienten van een Zenderparkkringavond. Een keer in de drie weken komen we op maandagavond of dinsdagavond bij een van de leden bij elkaar. De leeftijd van de leden van de kring ligt tussen de 20 en 40 jaar en, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wonen deze niet alleen in het Zenderpark. Naast de Bijbelstudie neemt ook het samen zingen en bidden een belangrijke plaats in op onze kring. Voor tijd en plaats: Houd het kerkblad De Bazuin in de gaten! Voor meer informatie: Christine Renes, tel. 2658382 / crenes2@kpnplanet.nl.

Bijbelkring "De Wijngaard"

De kern van de kring is wijk 1. Dit is het Europakwartier, IJsselveld, Poortdijk, Noord IJsseldijk, Nieuwegein, Vleuten, de Meern en Montfoort. Komt u uit een andere wijk, dan is dat geen probleem. Iedereen is welkom. De start is medio oktober, we stoppen in mei. Wij komen gemiddeld eens per veertien dagen samen op dinsdag bij een van de leden thuis. Dit rouleert. Onze kring is prettig en ontspannen, de kring telt gemiddeld zo'n 12 leden. Aan het begin en het eind van de avond zingen we een aantal liederen. We beginnen en eindigen met gebed. We bestuderen een bijbelgedeelte n.a.v. een door ons gekozen boekje. Aan de hand van bijbehorende vragen proberen we richting aan het gesprek te geven. Eén persoon geeft leiding, en stuurt de avond. De ervaring heeft geleerd dat bovengenoemde methode goed functioneert. We hopen met elkaar goede avonden te hebben en ook nieuwe gezichten te zien. Hierbij wordt u/jij uitgenodigd de bijbelkringavonden bij te wonen. De kringavonden worden vermeld in het kerkblad De Bazuin of het maandblad Sjalom. Vanaf 19.45 uur bent u/jij welkom en staat koffie/thee klaar. Contactpersoon: Anne-Marie Renes tel: 2746441.

Hieronder vindt u de data:

Meer info is zichtbaar door op de knop view te klikken.