logo tekst

Met het inzamelen van oud papier wordt al een aantal jaren een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan de kerkelijke gemeente. Een aantal zeer enthousiaste en gedreven vrijwilligers verzamelt en verwerkt het oud papier en karton. U kunt uw oud papier en karton inleveren iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de inmiddels bekende "Krantenhoek" bij 't Kruispunt, hoek Touwlaan/Eiteren. Ook 's zaterdags zijn de vrijwilligers aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook altijd het oude papier in de bakken onder het afdak kwijt. Deze bakken worden minstens één keer per dag leeggemaakt.  

In de begroting hebben de kerkrentmeesters de opbrengst van het oud papier weer opgenomen. Blijft u daarom uw oud papier en karton inzamelen en probeer ook anderen in uw omgeving daartoe over te halen.Contactpersoon: Teus Verlaan, tel. 06 543 53 310.