logo tekst

Sinds september 1999 bestaat bij ons in de gemeente het kerkelijk bureau. Nelly van Amerongen werkt daar in principe op de maandag- en woensdagmorgen van 8:00 uur tot 12:00 uur. Hier worden alle administratieve handelingen verricht zoals:

  • ledenmutaties,
  • collecte verantwoording naar het kerkblad De Bazuin
  • gastpredikanten vergoeden
  • gastpredikanten bellen voor herinnering
  • zorgen dat het Solidariteitsfonds wordt geïnd
  • zorgen voor ophalen van de vrijwillige bijdragen
  • verkoop van bonnen
  • kerkgebruik regelen (begrafenissen, trouwdiensten, concerten e.d.)

Als u mutaties heeft zoals verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden o.i.d, wilt u deze dan ook naar het kerkelijk bureau opsturen of doorgeven?

De gegevens zijn:
Kerkelijk bureau Hervormde Gemeente IJsselstein
Adres: Touwlaan 36
3401 CB IJsselstein
Tel. woensdag- en donderdagmorgen 030-6560596
Mob. 06-24724735
Email: kerkelijkbureau@hervormdijsselstein.nl

 

Bankrekeningnummer Hervormde gemeente IJsselstein: NL82RABO0169205282