logo tekst

Vanaf zondag 3 januari 2021 kunt u de collecten overmaken via de webshop. Dit kan direct via een link die hieronder vermeld wordt. Voordeel is dat u in 1 keer de 3 collecten kunt overmaken en dat er voor de kerk geen transactiekosten meer zijn.
Het overmaken van de collecten kan natuurlijk ook nog via de bankrekeningnummer van de diaconie (NL24 RABO 0169 2070 05) of kerkrentmeesters (NL82 RABO 0169 2052 82).