logo tekst

Bij een overlijden is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren in een afscheidsdienst.

We verzoeken bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de scriba of een wijkouderling.

Men doet er verstandig aan de datum en het uur van de begrafenis pas na overleg met de predikant vast te stellen. Het contact kan ook via de begrafenisondernemer verlopen.

De rouwdienst kan gehouden worden vanuit de kerk, ons kerkelijk centrum 't Kruispunt of een andere locatie. Wanneer men gebruik wil maken van de kerk dient er ook contact opgenomen te worden met Nelly van Amerongen, van het Kerkelijk Bureau, tel. 06-24724735. Als de predikant de rouwdienst leidt maakt hij voor de tweede of de derde dag na het overlijden een afspraak met de nabestaanden om elkaar in de dagen van rouw te ontmoeten en samen de rouw- of afscheidsdienst door te spreken en voor te bereiden.