logo tekst

De kerkenraad is blij wanneer a.s echtparen kiezen voor het christelijk huwelijk en Gods zegen over hun huwelijk willen ontvangen. Wij vinden dit heel wezenlijk.

Het a.s. bruidspaar verzoeken we, wanneer een trouwdatum gekozen wordt, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant.

Hij zal met het bruidspaar minimaal één gesprek voeren over het christelijk huwelijk en de invulling van de trouwdienst. Daarvoor wordt een avond of middag gepland circa 4 weken voorafgaand aan de trouwdag. Bij de scriba is ook informatie te verkrijgen over het kerkenraadsbeleid t.a.v. trouwdiensten.

Voor het reseveren van de kerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.