logo tekst

De doop is het teken van bij het christelijk geloof horen. Het wijst op gewassen worden van de zonden. Het wijst op onder moeten gaan in water om te sterven maar door Jezus Christus voor altijd boven mogen komen.

Regelmatig wordt gelegenheid gegeven tot de bediening van de Heilige Doop. In het kerkblad De Bazuin staat de uitnodiging om doopaangifte te doen.

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Bij volwassenen gebeurt het op de belijdenis van het geloof.

Voor aanmelding voor de doop kan men zich richten tot de scriba.

In de week voorafgaande aan de doopdienst van een kind wordt doopzitting gehouden. Daarin worden de zaken rondom de doopdienst doorgesproken en gaat het over de betekenis van de doop en van het ja-woord van de ouders, bij de doop van hun kind.