logo tekst

Op de christelijke feestdagen staat tijdens de eredienst het "gedenken" centraal. Voorafgaand aan morgendienst op 1e Kerst- , Paas- en Pinksterdag worden er vanaf 09.45 uur bijpassende liederen gezongen. Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid zijn dagen van verootmoediging om te bidden en te danken voor de zegen op ons dagelijks werk.

Juist in deze tijd waarin nogal eens alles zo vanzelfsprekend lijkt, is het goed middenin de week een moment stil te staan bij de bede "Geef ons heden ons dagelijks brood".

Sommige diensten hebben een afwijkende aanvangstijd:

  • Goede Vrijdag 19.30 uur
  • Hemelvaartsdag 09.30 uur
  • Dank- en Biddag 15.00 uur (kinderdienst) en 19.30 uur
  • Oudejaarsavond 19.30 uur
  • Nieuwjaarsdag 10.30 uur
  • Tweede feestdagen 09.30 uur

Deze tijden worden altijd in het kerkblad 'De Bazuin' vermeld.

Eenmaal per jaar wordt er een kerkdienst gehouden die gericht is op verstandelijk gehandicapte gemeenteleden. Er is tijdens deze dienst een eenvoudige preek. De dienst wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Philadelfia.

Ook is er eenmaal per jaar een kerkdienst van "kerk en school". Deze dienst wordt georganiseerd met de protestants-christelijke basisscholen in IJsselstein. Het is gebruikelijk dat deze op de laatste zondag van januari gehouden wordt

De kerkdienst op de zondagmorgen na de herfstvakantie staat in het teken van de Vakantie Bijbel Club. Die dienst is ook bijzonder op kinderen en gasten gericht.

In elk geval een avonddienst per jaar is speciaal gericht op jongeren en wordt voorbereid samen met de catechisanten.