logo tekst

Regelmatig wordt gelegenheid gegeven tot de bediening van de Heilige Doop. In het kerkblad staat de uitnodiging om doopaangifte te doen.

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Bij volwassenen gebeurt het op de belijdenis van het geloof. Voor aanmelding voor de doop kan men zich richten tot de predikant of de scriba.

In de week voorafgaande aan de doopdienst van een kind wordt doopzitting gehouden. Daarin worden de zaken rondom de doopdienst doorgesproken en gaat het over de betekenis van de doop en van het ja-woord van de ouders, bij de doop van hun kind.