logo tekst

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd, meestal in maart, juni, september en december.

Op een Avondmaalszondag vindt 's morgens bediening van het Heilig Avondmaal plaats. De avonddienst staat in het teken van verdere doordenking van het Avondmaal en danken voor het gevierde. Aan de avondmaalszondag gaat een week van voorbereiding vooraf. De ochtenddienst aan het begin van die week heet de voorbereidingsdienst. Het is uiteraard gewenst dat zij, die avondmaal vieren, de drie diensten meemaken.

Aan het begin van de voorbereidingsweek wordt Censura Morum gehouden (letterlijk: toezicht op de zeden). In het kerkblad "De Bazuin" staat vermeld wanneer en waar daartoe gelegenheid is. Wanneer mensen belemmeringen zien voor iemand of voor heel de gemeente om Avondmaal te vieren, worden ze geacht dit uiterlijk op het Censura Morum aan de kerkenraad mee te delen.

Middenin de voorbereidingsweek (op woensdagavond) is er een gemeenschappelijk uur van bezinning. Dit wordt ook aangekondigd in het kerkblad.

Tweemaal per jaar verzorgt de gemeente op de Avondmaalszondag 's middags ook een korte viering in het Ewoud. Aanvang 15.00 uur.