logo tekst

Iedere zondag worden twee kerkdiensten gehouden. De morgendienst begint om 10.00 uur en de avonddienst om 18.30 uur. De diensten worden gehouden in ons kerkgebouw, Kronenburgplantsoen 2, 3402 BM IJsselstein, tel. 030-6882700.

De kerkdiensten vormen het hart van het gemeente-zijn. Tijdens de diensten wordt het Woord van God verkondigd, belijden we het geloof, zingen en bidden we samen. De Heilige Geest werkt en versterkt het geloof door de verkondiging van Gods Woord.

In verreweg het merendeel van de diensten zingen we de psalmen, berijming 1773 en enkele liederen uit de bundel Weerklank. Bundels waarin deze psalmen en liederen staan liggen op de tafels achterin de kerk. Gasten kunnen die pakken en gebruiken. Op Feestdagen zingen we voorafgaand aan de ochtenddienst een aantal passende liederen. Er zijn in het jaar enkele bijzondere diensten waarin we ook een paar andere liederen zingen. Bij die diensten en de diensten op de feestdagen is er een liturgie, waarin alles wat gezongen wordt vermeld staat. Tijdens de kerkdiensten wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt. Gastvoorgangers zijn vrij de HSV of de Statenvertaling te lezen.

Op de website wordt vermeld welke predikant in de dienst voorgaat. De avonddienst draagt, als de eigen predikant voorgaat meestal het karakter van een "leerdienst". Dan wordt een bijbels thema behandeld, vaak aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Via kerkomroep (geluid) of kerkdienstgemist (beeld en geluid) kunt u de kerkdienst live meebeleven.
Wie vervoer wenst om naar de kerkdiensten te komen, kan contact opnemen met dhr. R. Fricke. Een CD opname van een kerkdienst is te verkrijgen bij dhr. J.D. Droogers.