logo tekst

We zijn een hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij de Reformatie in de 16/17 eeuw is de gemeente overgegaan van de Rooms Katholieke Kerk naar de protestantse leer. Sindsdien zijn wij een hervormde gemeente.

De kerkenraad van de gemeente voelt zich nauw verwant met het beleid en het gedachtengoed van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. In de gemeente zelf is er variatie in geloofsbeleving. Allerlei variatie treffen we onder de gemeenteleden aan. Zo zijn er mensen van allerlei leeftijden en hebben we actief betrokken kerkleden en niet-actief betrokken leden. Vanouds hoort ieder, die hervormd was en is bij onze gemeente, tenzij men bewust koos voor de vroegere hervormde deelgemeente Burchkapel, nu samen gegaan met de Gereformeerde Kerk van IJsselstein en de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk geworden.

Op zondagmorgen bezoeken circa 250 mensen de kerkdienst in onze gemeente. In de avonddienst 100 tot 150. Onze kerk biedt plaats aan meer mensen, dus weet u en jou welkom!

We zouden kortweg kunnen zeggen, dat onze gemeente een Bijbelse gemeente wil zijn die in het spoor van de Reformatie wil gaan om de schatten, die toen in Gods Woord zijn ontdekt, door te geven en te doen beleven ook vandaag.

Onze gemeente heeft sinds de Reformatie vele predikanten gehad. O.a. ds. H.G. Abma, van 1944 tot 1948. Hij was later kamerlid. De laatste predikanten van de gemeente waren:

  • ds. J. Koolen, gekomen op 11 september 1973 van Werkendam. Op 26 september 1993 nam hij afscheid van de gemeente en ging hij met emeritaat. Hij is lid van onze gemeente gebleven.
  • ds. J. Kommers, gekomen op 14 juli 1996 van Papendrecht. Hij nam op 31 december 1999 afscheid en ging als zendingspredikant werken voor de GZB in Mozambique. Sinds 2007 is hij predikant in Lelystad.
  • ds. W.P. Emaus, gekomen op 8 april 2001 van Lexmond. Zondag 3 juni 2007 nam hij afscheid. Sindsdien is hij predikant in Lekkerkerk.
  • ds. M.J. Tekelenburg, gekomen op 13 april 2008 vam Sprang. Zondag 30 september 2012 nam hij afscheid. Sindsdien is hij predikant in Reeuwijk. Hij was de 41ste predikant sinds de Reformatie.