logo tekst

Kort daarover dit: Wij geloven wat de Bijbel ons vertelt. Daarin ontmoeten we God, als persoonlijk God en als de Almachtige. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. God is een. Hij is ook Vader, Zoon en Heilige Geest: Drie-in-een.

Gods enige Zoon is mens geworden. Dat vieren we met Kerst. Zo dicht kwam God bij ons. Jezus, Gods Zoon op aarde, maakte ons Gods wil bekend. Hij, God en mens ineen, leert ons Zijn Vader kennen. Bovenal heeft Jezus, zelf zondeloos, onze schuld op zich genomen. Hij stierf daarvoor aan het kruis. Dat gedenken we op Goede Vrijdag. Tegelijk streed Hij in die weg met Satan, een machtige gevallen engel en heeft Satan overwonnen. Jezus heeft ook de wet van God  gehouden en zo vervuld. Hij heeft God lief gehad bovenal en ons, de mensen, als zichzelf. De dood, als straf op de zonde in de wereld gekomen, verdiende Hij niet. Hij stond op de derde dag er uit op. Dat vieren en gedenken we op Pasen. Jezus is 40 dagen later naar de hemel teruggegaan. Daar denken we aan terug op Hemelvaartsdag. Sindsdien regeert Hij met Zijn Vader aan diens rechterhand kerk en wereld. Tien dagen later werd uit de hemel de Heilige Geest uitgestort. Dat is de Geest van God. De Geest van de Vader en van Jezus de Zoon. Dat vieren we op Pinksteren.

God gaat Zijn weg door de geschiedenis. Hij koos het volk Israel om met hen een bijzondere band te hebben. Zij mochten en moesten in die omgang met God aan de wereld laten zien, dat God er is, hoe Hij is en hoe goed het leven met Hem naar Zijn geboden is. Jezus was een Jood. Wie in Hem gelooft, wie gelooft dat Jezus mens werd om onze zonden te verzoenen, wordt bij Gods volk ingelijfd en samengevoegd in Gods kerk. De kerk staat in dezelfde roeping als Gods bijzondere volk Israel, om in deze wereld volk van God te zijn, Hem en het leven met Hem bekend te maken.

Joodse mannen werden en worden besneden. Dat is het teken van horen bij Gods bijzondere volk. Christenen ontvangen de doop als teken van verzoening en reiniging en als teken van horen bij Gods bijzondere volk. Kinderen mogen in het geloof van de ouders delen. De kerk viert ook Avondmaal. Dan denken we aan het offer van Jezus aan het kruis en hebben in die viering bijzondere omgang met Christus, zoals Hij nu leeft in de hemel en als gemeente met elkaar.

De Heilige Geest van God wil mensen helpen tot geloof te komen en te blijven geloven. Mensen mogen God biddend vragen om dat werk van Zijn Geest in hun hart. Wie gelooft dat Jezus God en mens was en in Hem als Redder gelooft, ontvangt vergeving van zonden en door Hem eeuwig leven. Zo is er hoop en geweldig uitzicht.

Jezus heeft beloofd, dat Hij terugkomt naar de aarde. Hij zal dan ieder rechtvaardig oordelen. De mensen, die op dat moment leven en de mensen, die geleefd hebben. Daarna komt voor ieder, die in Hem heeft geloofd, het heerlijk eeuwig leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.