logo tekst

Onze hervormde gemeente Kronenburg heeft een zendingscommissie, samengesteld uit leden van onze gemeente.

Sinds God Zijn Zoon gezonden heeft en vooral sinds de Heilige Geest is uitgestort is er altijd aan zendingswerk gedaan. Velen hebben zich geroepen gevoeld het woord van God over te brengen naar onze naasten, dichtbij en ver weg. Voor dit werk zijn zendelingen nodig, in eigen land en daarbuiten. Zendingswerk wordt veelal door zendelingen gedaan, maar ook u en jij kunnen zending bedrijven door van je geloof te getuigen tegen over je naaste medemens.

De zendingscommissie probeert wat sturing aan dit werk binnen de gemeente te geven. Als gemeente zijn we betrokken bij het werk van Karsten en Irene in Azie, die uitgezonden werden door Wycliff en we zijn betrokken bij het werk van Willem-Henri en Ditteke den Hartog in Namibië. Zij werden in september 2008 door de GZB vanuit onze gemeente uitgezonden.

Voor het werk van deze uitgezondenen is geld nodig en bovenal gebed. De commissie vraagt uw aandacht voor de projecten en de collecten die regelmatig worden gehouden, waardoor de commissie haar werk kan blijven doen.

De zendingscommissie bestaat uit:

 • Thuisfrontcommissie Karsten en Irene
 • Thuisfrontcommissie Willem Henri en Ditteke den Hartog
 • contact met de GZB

Voorzitter : dhr. N.G. Beekman,Zuid IJsseldijk 8, 3401 PX IJsselstein, tel 030-6883047

Secretaris: dhr. N.G. Beekman

Activiteiten

We vergaderen jaarlijks ongeveer vier keer. Er zijn telkens een aantal vaste agendapunten.

Verdere activiteiten van de zendingscommissie:

 • organiseren van een gemeenteavond
 • bezoeken van de vergadering van de classis Woerden
 • bezoeken van de Algemene ledenvergadering van de GZB
 • ontmoetingen met zendingswerkers, die met verlof in Nederland zijn
 • verzorgen van het jaarverslag

De zendingscommissie houdt zich bezig met allerlei activiteiten die te maken hebben met het werk van de Gereformeerde Zendings Bond in de Hervormde Kerk. De GZB is een landelijke zendingsorganisatie die al vele jaren namens verschillende hervormde gemeenten zendingswerk uitvoert. Tientallen zendingswerkers zijn over alle continenten uitgezonden om de blijde boodschap van Jezus Christus in Woord en Daad uit te dragen. Voor een groot deel van het werk is de GZB afhankelijk van giften.

De werkgroep GZB heeft in de hervormde kerk van IJsselstein verschillende taken, o.a. het voorbereiden en verzorgen van de collecten van de GZB. In ons maandblad Sjalom en ons kerkblad De Bazuin wordt u hierover geïnformeerd. Daarnaast zorgt de werkgroep voor het vinden van projecten, waarvoor het geld van de zendingsbussen bestemd zal worden. Tevens brengtde GZB-werkgroep de jaarlijkse zendingsdag in augustus onder de aandacht. Ook zorgt zij aan het eind van het jaar voor de verkoop van het dagboek "Een handvol koren". U kunt ook postzegels en kaarten inleveren. Deze brengen geld op voor de GZB.

Wanneer u lid wilt worden van de GZB, vindt u informatie op www.gzb.org . Hiermee steunt u het zendingswerk en ontvangt u zes keer per jaar het zendingsmagazine Alle Volken. U kunt zich ook opgeven bij de leden van de zendingscommissie.

Vrijwilliger

Er is veel werk te doen in een ondersteunende en uitvoerende taak. Dat doet onze vrijwilliger. Het werk bestaat uit:

 • Het bezorgen van de Vertolker binnen IJsselstein
 • Verspreiden van de folders en collectezakjes t.g.v. de GZB collecte in de kerk
 • Verspreiden van affiches: GZB activiteiten, gemeenteavond, e.d.