logo tekst

Woord & Daad (opgericht in 1973) vormt een kanaal om uw bijdrage voor armoedebestrijding in de Derde Wereld verantwoord te besteden. In samenwerking met christelijke partners in de ontwikkelingslanden biedt de stichting materiële hulp om zo een betere leefsituatie te creëren. Tegelijkertijd wil Woord & Daad daarbij het Woord van God laten spreken. De bijbel roept op tot het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons wie onze naaste is: ieder die God op onze weg plaatst. Nu we door moderne communicatiemiddelen weten van armoede en nood elders in de wereld is het onze roeping om te delen van onze bezittingen. Ons bezit is ons immers door God toevertrouwd om daar rentmeester over te zijn. In het bieden van hulp zijn wij ook getuigend bezig, ongeacht de godsdienstige opvatting van de betrokkenen. In Mattheus 16 staat: want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade aan zijn ziel? Daarom niet het Woord alleen, niet de Daad alleen, maar Woord en Daad. Alle (post)zegels kunnen ingeleverd worden. Ook verzamelingen waar niets (meer) mee wordt gedaan zijn welkom. Lege cartridges komen we graag bij u ophalen. Als comité Lopikerwaard organiseren we om het jaar een fietstocht in het voorjaar, een zangdienst, in september de stroopwafelactie en niet te vergeten de kerstkaarten. Ook staan we op de jaarmarkt in Benschop met een kraampje.

Namens comité Lopikerwaard: Mw. N. Bastmeijer. Tel: 6888551, info@j-bastmeijer.speedlinq.nl