logo tekst

Thuisfrontcommissie Karsten en Irene

Het doel van de werkgroep is het ondersteunen van Karsten, Irene en hun zonen Maurits en Reinier. Karsten is, vanuit onze gemeente, uitgezonden als onderwijskundig consultant via Wycliff Bijbelvertalers. Zij wonen en werken in Azie, houden zich bezig met alfabetisering- en vertaalwerk. De werkgroep thuisfront zorgt voor het coordineren en onderhouden van het contact met de familie. Zij doet dit o.a. door:

 • Berichten in de Sjalom en de Bazuin
 • Het onderhouden en activeren van briefschrijvers d.m.v. een rooster
 • Het verspreiden van de Vertolker, de nieuwsbrief van de Karsten en Irene.
 • Contact via e-mail

Daarnaast houdt de werkgroep het contact in stand met de gemeenten van de classis Woerden en betrokkenen buiten IJsselstein. Ook probeert de werkgroep thuisfront sponsors te werven, zodat de gemeente IJsselstein kan voorzien in een bijdrage voor het onderhoud van de familie. Bij een verlofperiode regelt de werkgroep de zaken die hiermee in verband staan, zoals huisvesting en vervoer. Tevens wordt er dan een avond voor de gemeente georganiseerd, zodat de familie de gemeente kan informeren over de werkzaamheden die zij op het zendingsveld verricht.

De leden van de thuisfrontcommissie zijn:

 • Nico Beekman, coordinator, Zuid-IJsseldijk 8, 3401 PX IJsselstein, tel: 030-6883047
 • Dwi Koolhaas 
  Diana Bakker
 • Eveliena Doornbos-van de Kraats, Jan Bijhouwerstraat 110, 3404 AN IJssestein
 • Marianne de Kruijf, penningmeester
 • Maatje Hage, Schonauwen 81, 3401 HG IJsselstein, tel: 030-7853460

Wilt u de familie Karsten en Irene een groet overbrengen, dan kunt u uw kaart of brief met losse porto (a 0,95) inleveren op Schonauwen 81, mw. Hage zorgt ervoor dat uw post naar het juiste adres gaat.

 

Thuisfrontcommissie Willem Henri en Ditteke den Hartog

 

In de thuisfrontcommissie van Wilem Henri en Ditteke den Hartog zitten dhr. N.G. Beekman, Nelleke Beekman, als lid van de zendingscommissie, Jochem de Gier, namens de jeugd uit de gemeente, Wilma de Jong als secretaresse en Matthijs Geluk namens de familie van Willem Henri en Ditteke. De thuisfrontcommissie zal de gemeente regelmatig op de hoogte brengen van de werkzaamheden die in Malawi gaan plaatsvinden. Verder zullen we Willem Henri en Ditteke ondersteunen, bemoedigen en helpen waar nodig is.