logo tekst

Mensen, die nieuw in IJsselstein komen wonen en hervormd staat ingeschreven in de Protestantse Kerk in Nederland, worden bezocht door leden van onze Nieuw Ingekomenen Commissie (N.I.C.) Zij verwelkomen de nieuw-ingekomenen en geven hen informatie over onze gemeente. Zij hebben o.a. een folder bij zich met informatie over zowel onze gemeente als de protestantse gemeente Ontmoetingskerk. Dezelfde folder wordt gebruikt in het nieuw-ingekomen bezoekwerk in die gemeente. In het bezoek proberen de bezoekers ook helder te krijgen wat de nieuw-ingekomenen van onze gemeente verlangen of voor onze gemeente willen betekenen.

Nelly van Amerongen, werkzaam op het Kerkelijk Bureau, tel. 06-24724735, email: kerkelijkbureau@hervormdijsselstein.nl coordineert dit bezoekwerk. Mensen, die sinds kort met onze gemeente meeleven kunnen wachten tot hun officiele gegevens bij ons binnen zijn en zij daarop bezoek ontvangen. Ze kunnen ook zichzelf melden bij het Kerkelijk Bureau. Ze ontvangen dan zo spoedig mogelijk nieuw-ingekomen bezoek.