logo tekst

Leden van de Liturgie Commissie:

 • Christine Renes
 • Gera van Heezik-Douw
 • Johan Bastmeijer (vanuit de Kerkenraad)
 • Corne Rodenburg (vanuit de Kerkenraad)
 • Klaas Doornbos

Definitie en opdracht vanuit de Kerkenraad bij de instelling van de Liturgie Commissie:

Definitie: Liturgie is het geheel van de vormgeving van de eredienst van de christelijke gemeente.
Opdracht:

 • hoe gaan we om met de liturgie op een bestendige manier, gebaseerd op een bijbels gefundeerde manier staande in de gereformeerde traditie en staande in zowel de wereld als de kerk  van vandaag?
 • Betrek daarbij de bundel Weerklank.
 • Onderzoek en doe aanbevelingen hoe de gemeente daarbij te betrekken.
  Bij deze opdracht hoort het doordenken, motiveren en vastleggen van de mogelijkheden en/of alternatieven. Zodanig dat we –als kerkenraad – de voorgestelde liturgie kunnen uitleggen en durven / kunnen verdedigen.
  In de verdere ontwikkeling van de liturgie houden we de rust en de basis vast. We blijven wel nadenken over of en in hoeverre liturgische veranderingen iets toevoegen aan de kern van de gemeente van Jezus Christus: evangelie verkondiging.

Verder denken we na over:

 • Voorstellen en invulling geven aan vesperdiensten.
 • Zorgen voor zichtbaarheid van de sacramenten.
 • Organiseren van zangmomenten (los van de Erediensten).

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt U de liturgie commissie bereiken via
mail: liturgiecommissie@hervormdijsselstein.nl