logo tekst

Op bid- en dankdag wordt 's middags een kerkdienst gehouden, die met name gericht is op de kinderen. Deze dienst wordt voorbereid door de dominee met hulp van de commissie aan de hand van de HGJB-mappen voor bid- en dankdag.De commissie bestaat uit de jeugdouderling, een leidinggevende van de zondagsschool en enkele moeders.

De zondag voor de bid- of dankdag wordt in de kerk een bijbelleesrooster uitgedeeld, zodat het gedeelte waarover gepreekt zal worden alvast thuis gelezen kan worden.

In de voorafgaande week wordt aan alle kinderen op de christelijke basisscholen in IJsselstein en op de zondagsschool een uitnodiging uitgedeeld met een kleurplaat of puzzel, passend bij het thema van de dienst. De kleurplaten en puzzels kunnen ingeleverd worden in de kerkdienst en worden opgehangen in de kerk.

Voor de dienst wordt een liturgieboekje gemaakt. Er worden enkele kinderliederen gezongen, die passen bij het thema, er kan een gedicht voorgelezen worden en er is vaak muziek van jonge muzikanten. Het collectedoel van één van de twee collecten (beiden tijdens de dienst) is afgestemd op het thema en natuurlijk mogen kinderen collecteren. Na afloop van de dienst is er voor de kinderen limonade en iets lekker in het koor van de kerk. Ook krijgen zij als zij de kleurplaat of puzzel ingeleverd hebben een kleine beloning.

Contactpersonen:

Wil Bijlsma (tel. 030-6889018)