logo tekst

De doelstelling van de Christelijke Plattelandsvrouwen Vereniging is zo breed mogelijk vorming te geven op geestelijk en maatschappelijk gebied, met de Bijbel als richtlijn.

Onze vereniging bestaat meer dan 60-jaar. Jaarlijks van september tot mei komen de leden ongeveer 10 keer bij elkaar in 't Kruispunt.

De avond begint met schriftlezing, gebed en meditatie. Eens per maand op donderdagavond nodigen wij een gast uit, die de avond een invulling geeft, met een lezing over een actueel onderwerp of met een creativiteit. Tevens worden leuke uitstapjes of interessante excursies gemaakt. De C.P.V. heeft u veel te bieden. U kunt de avond ook als gast bijwonen. Wij stellen het zeer op prijs u als nieuw lid van onze vereniging te verwelkomen.

Voor meer informatie of indien u een programmaboekje wilt ontvangen, kunt u contact op nemen met:

Presidente: Mevr. A. van Woudenbergh-van Dam, tel. 030-6865905

Secretaresse: Mevr.A.W. van Keulen-van Kooten, tel. 0348-554433