logo tekst

Eenmaal per jaar wordt er in 't Kruispunt, Touwlaan 36 een rommelmarkt en bazar gehouden. Elk jaar is dit weer een succes.

Tijdens de bazaar staan verschillende onderdelen op het programma. Zo zijn er spelletjes te doen, waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. Er zijn de nodige versnaperingen te koop waaronder de in de wijde omtrek befaamde wafels. Ook het onderdeel "Rad van Avontuur" ontbreekt niet en aan het eind van de dag vindt de trekking van de grote verloting plaats.

De bazaar wordt georganiseerd om als gemeente een gezellige dag te hebben met als nevendoel een zo groot mogelijk bedrag aan geld op te halen. Dit geld is bestemd voor de hervormde gemeente en een ander goed doel. Zowel in de voorbereiding, als op de dag zelf kan de bazarcommissie vele vrijwilligers gebruiken, die een actieve bijdrage leveren aan het welslagen van dit evenement. Eventueel ge├»nteresseerden kunnen contact opnemen met Hendrik Jan Stigter 06-5318 7001.