logo tekst

Wilt u onze kerkelijke hervormde gemeente IJsselstein testamentair gedenken via notariële akte, dan kunt u daarvoor bijvoorbeeld de volgende tekst gebruiken: "Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van Hervormde Gemeente te IJsselstein een bedrag van € .....,-- om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden."

Op deze manier draagt u, ook na uw overlijden, bij aan de voortgang van de gemeente en de verkondiging van het Evangelie in onze stad.

Heeft u hieromtrent vragen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van de leden van het college van kerkrentmeesters.