logo tekst

kruispunt1Kerkelijk centrum Kruispunt is niet bij de kerk te vinden maar wel op een heel centrale en bekende plaats in IJsselstein namelijk op de hoek Touwlaan/Eiteren, Touwlaan 36.

Het is een multifunctioneel gebouw.  Rondom het gebouw is gratis parkeergelegenheid.

Uiteraard worden in het gebouw veel kerkelijke activiteiten gehouden, zoals koffiedrinken na de kerkdienst, creche, zondagsschool, catechisaties, bijbelkringen, kinder- en jeugdclubs.Verder kunnen gemeenteleden hier elke vrijdagavond terecht voor het kopen van collectemunten en -bonnen.

Naast deze activiteiten stellen we het gebouw graag beschikbaar aan anderen van binnen en buiten IJsselstein. Dat helpt meteen om het gebouw te bekostigen. We verhuren de zalen voor diverse doeleinden, zoals voor koren, cursussen, vergaderingen, verjaardagen en andere feestjes (zonder harde muziek).

Tevens beschikken wij over een mortuarium en verzorgen indien gewenst de condoleances, rouwdiensten en koffietafels. Voor deze diensten willen wij voor ieder beschikbaar zijn, dus ook voor niet-leden van onze gemeente.

Bent u op zoek naar een ruimte voor het één of ander; informeer vrijblijvend bij de beheerders. Zij zijn te bereiken via het mobilenummer van Kruispunt: 06-51899808 of kijk op de website.

Als contact zo niet lukt kunt u Annet Lekkerkerker benaderen: tel. 030-6884330,e-mail: info@kruispuntzaalverhuur.nl

kruispunt2