logo tekst

Onze oude kerk beschikt over een prachtig orgel uit 1971. Dat betekent dus dat we in 2011 het 40 jarig jubileum konden vieren. Organisten, concertcommissie en kerkrentmeesters zijn best een beetje trots, dat we elke zondag mogen genieten van dit mooie instrument. Ook zien we al vele jaren trouwe- en gelukkig ook nieuwe bezoekers op de concerten. Vandaar dat we dit orgeljubileumjaar niet helemaal ongemerkt voorbij willen laten gaan.

Iets meer informatie over het orgel zelf; het is gebouwd door de gebroeders Van Vulpen uit Utrecht, en past in de zogenaamde neo-barokke stroming in de orgelbouw. Kenmerkend voor deze orgels was, dat ze geschikt waren voor muziek uit de barok, zoals bijvoorbeeld Bach en Buxtehude. Neo-barokke orgels hebben vaak de beschikking over boventoonrijke stemmen (mixturen, tertsen, fluiten) en een stabiele (strakke) windvoorziening. Soms werden deze orgels qua klank ls scherp ervaren. ls concept hd het IJsselsteinse Van-Vulpen orgel drie klvieren en een zelfstndig pedaal. Vanwege onvoldoende financiele middelen, is het orgel in 1971 niet direct voltooid. In eerste instantie waren twee van de drie manulen bespeelbaar. Wel waren de voorbereidingen voor het derde klavier getroffen.

In 1999 werd besloten tot afbouw van het orgel, en is er gedurende enkele jaren door diverse vrijwilligers veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van de nodige middelen. De gewijzigde inzichten in de orgelbouw zorgden ervoor dat bij de voltooiing van het orgel in 2002, de invulling van het derde klavier anders werd, dan oorspronkelijk de planning was. Ook werden enkele aanpassingen aan het orgel gedaan, zodat de klank minder scherp en wat ronder werd en de verhouding in klank en volume tussen de drie werken (zgn. hoofd-, rug-, en borstwerk) evenwichtiger werd. Alhoewel het karakter van het orgel gelukkig niet veranderd is (zo bleef de stabiele windvoorziening) is het hierdoor toch mogelijk geworden, soms met wat muzikale aanpassingen, om muziek uit meerdere stijlperiodes (bijvoorbeeld ook de Duitse- of Franse Romantiek) te spelen. 

Het orgel beschikt over 33 sprekende stemmen, en 7 hulpregisters. De dispostie volgt hier onderin.

Meer informtie over het orgel en de concerten in onze Oude St. Nicolaaskerk is te lezen op:http://www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl