logo tekst

Al heel veel jaren verzorgt een aantal dames uit de gemeente een Ouderen Ontmoetingsmiddag in de grote zaal van het Ewoud. Deze middag is bedoeld voor alle ouderen uit de gemeente en vindt plaats om de 2 weken op donderdagmiddag en begint om 14.30 uur.

Er wordt een meditatie gelezen of gehouden, een spel gedaan of er wordt een verhaal of gedicht voorgelezen. Ook wordt er gezongen. De data van deze middagen worden vermeld in de Bazuin. U bent van harte welkom! Eens per twee maanden is de pastoraal werker ook op deze middag aanwezig en verzorgt dan de meditatie.

Contactpersoon: Mw. Rijmie de Jong, tel. 6885653.