logo tekst

Het Schakeltje is een gemeenteblad, dat allerlei informatie over onze gemeente bevat. Het verschijnt eens in de twee a drie jaar. We hopen dat het blad vooral een verbindingsschakel zal zijn voor alles wat binnen onze kerkelijke gemeente plaats heeft.