logo tekst

De Sjalom is het maandelijkse nieuwsblad van en voor gemeenteleden. Het verschijnt 11 keer per jaar en wel op de laatste zondag van de maand. Het blad bevat informatie over kerkelijke activiteiten (allereerst plaatselijk, maar ook landelijk), mutaties van gemeenteleden en jeugdnieuws. Het heeft als doel de onderlinge betrokkenheid bij het gemeenteleven (op zondag en door-de-week) te vergroten en op te bouwen.

Elke Sjalom start met een kort bezinnend stuk en eindigt met iets voor de jeugd. Vaste rubrieken zijn o.a. het Jeugdkolommetje, "Meeleven met elkaar" en de Agenda. Regelmatig verschijnt in de Sjalom informatie over zendings- en evangelisatiecommissie, kring- en clubwerk en andere gemeente-activiteiten.

Iedereen met een opbouwende ervaring t.a.v. geloofsgroei, gemeente-zijn, christen-zijn, e.d. wordt van harte uitgenodigd hiervan verslag te doen in de Sjalom. Kopij kan voor de 15e van de maand worden ingeleverd (als Word-document) via redactie.sjalom@gmail.com of (op papier) bij dhr. J.F. Wiegman, Houtduifweg 12. Hij is ook contactpersoon, tel. 6886793.

Als u een inlogaccount voor de website heeft dan kunt u de Sjalom hier lezen.