logo tekst

10.00 uur ds. B.M. van den Bosch uit Benthuizen

18.30 uur ds. J. Hogenhout uit Langerak

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Psalm 108:1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 47:1 en 3
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: WK Psalm 51:5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 21:20-28 en Handelingen 1:1-14
 • Zingen: WK Lied 591 (kinderlied)
 • Preek: Handelingen 1:11 en Lukas 21:28
  Thema: ‘Waar moet ik kijken?’
 • Zingen: WK Lied 77
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Psalm 108:2
 • Zegen.

Organist: Martien van der Zwan

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Psalm 27:3 en 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 118:13 en 14
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 130:3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Genesis 32:24-32
 • Zingen: WK lied 441: 1, 2, 3 en 4
 • Preek
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Psalm 42:5
 • Zegen

 

Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Ron van Arkel
Collecten: 1 Karsten van Riezen; 2. Pastoraat; 3. Onderhoud kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

 

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Karsten van Riezen (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Onderhoud kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Er is zondag 12 mei kinderoppas en zondagsschool. Ouders met kinderen voor de crèche kunnen voorafgaand aan de morgendienst hun kind naar het Kruispunt brengen en hen daarna weer ophalen. Tijdens de morgendienst is er zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Het thema is ‘let op je woorden’ n.a.v. Jakobus 3:1-5.

Opgave Goede doel voor Isselwaerde t.b.v. een elektrische Rolstoelfiets
Zoals eerder is aangekondigd in de “Sjalom” gaan wij (Rik Goedhart en Simon Zwart) een fietsreis maken van IJsselstein naar IJsselstein via Duitsland-Noorwegen-Denemarken-Duitsland, ongeveer tussen de 2800 en 3000 km.
De reis start op DV 24 mei 2024 en we hopen DV 6 juli 2024 weer thuis te komen. Deze reis is gekoppeld aan het goede doel voor “Isselwaerde”, t.b.v. een elektrische rolstoelfiets. We hopen dat we met uw hulp en sponsors dit kunnen verwezenlijken. U kunt ons volgen via uw mobiele telefoon. Op dit moment is het rekeningnummer waarop uw bijdrage gestort kan worden nog niet bekend. Maar u kunt wel, als u ons wilt volgen, vast uw mobiele telefoonnummer aan ons doorgeven door het sturen van een mail met uw telefoonnummer naar Simon Zwart - bps1944@gmail.com; hij zorgt dat u de geheime link ontvangt om ons te volgen.
Hoe gaat het volgen: Elke keer als u op de link drukt, start het volgen vanzelf. U kunt daar ook de foto’s en verhaaltjes van commentaar voorzien. We hopen op een succesvolle inzameling.
Simon Zwart en Rik Goedhart

Missionair Hervormd IJsselstein
De Missionaire Commissie stelt zich ten doel om onze gemeente een missionaire gemeente te laten zijn en wil, mede hiervoor, onderstaande gebedscampagne van IZB graag onder uw aandacht brengen. Ter ondersteuning van dit initiatief zal zondagochtend na de eredienst aanvullend materiaal aangereikt worden. Ook liggen er m.b.t dit onderwerp een beperkt aantal IZB boekjes op de tafel achterin de kerk. Zie ook de website van IZB, link: IZB vandaag. Deelname van harte bij u aanbevolen.

Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die persoon bidden. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De IZB is daarom een van de initiatiefnemers in Nederland van de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome: tien dagen bidden voor vijf mensen om je heen.
Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluit de IZB ook aan. Samen moedigen we christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan om te bidden voor hen die Jezus niet kennen. We dagen je uit om tien dagen lang heel specifiek te bidden voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen.
Lees meer hierover op: https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome

Liturgie Eerste Pinksterdag
Er is deze keer op Eerste Pinksterdag om logistieke redenen geen gedrukte liturgie. We zingen liederen en psalmen uit Weerklank en psalmen uit de oude berijming. Omdat er in het verleden wel gedrukte liturgieën waren, vestigen we er hier de aandacht op, zodat iedereen zijn eigen Weerklank- en psalmboek mee naar de kerk kan nemen.

Pop-up restaurant
Op 8 juni organiseert de Jeugdvereniging een pop-up restaurant voor het diaconale project van de HGJB en GZB voor Costa Rica. Judith Bogaard is vorig jaar met een diaconale reis naar Costa Rica geweest om deze projecten te bezoeken. Tijdens deze avond willen we geld ophalen voor deze projecten om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. We serveren deze avond een 3-gangen menu (incl. twee drankjes) voor een vaste prijs. Het restaurant opent om 18:30u in het Kruispunt. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/toB1JimwovQdCqJB7
Je kunt je ook aanmelden via de aanmeldlijst achterin de kerk!

Bemoediging - door Adriaan de Jong

Afgelopen donderdag herdachten wij de Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Soms lijkt het alsof God niet meer tussen de mensen is, maar Hemelvaart herinnert ons eraan dat er een verbinding is gelegd tussen hemel en aarde. Daarover gaat dit gebed.

Heer God,
U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.

Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart en zegen onze collega’s en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, zodat we merken dat Jezus bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen en voelbaar maken voor anderen, en hoor ons gebed om Jezus’ wil.
Amen

Bron: ‘Met zonder Jezus’ over Hemelvaart (2014), uitgave Protestantse Kerk in Nederland