logo tekst

Op zondagmorgen, ongeveer eens in de veertien dagen, is er zondagsschool in ’t Kruispunt in samenwerking met Geloof in IJsselstein. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hartelijk welkom om vanuit de kerkdienst met de leiding mee naar ’t Kruispunt te gaan. Waar de ouders hen na de dienst weer kunnen komen ophalen. Met de kinderen wandelen we naar ’t Kruispunt. Tijdens deze wandeling hebben de kinderen onderling maar ook aan ons als leiding vaak van alles te vertellen. Het is goed om te zien hoe de kinderen, van verschillende scholen maar één gemeente, zo een band met elkaar opbouwen.
In ’t Kruispunt aangekomen gaan we met de kinderen zingen. We bespreken en zingen een bekend Bijbellied, ook mogen de kinderen zelf kiezen welke liedjes we uit ons eigen liederenboekje, met bekende psalmen en Bijbelliederen, gaan zingen. Met elkaar luisteren we naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan we in 2 leeftijdsgroepen dit verhaal creatief verwerken.
Als leiding vinden we het gezellig om de kinderen drinken en iets lekkers te geven. Elk kind heeft dan hetzelfde om van te genieten. De kinderen mogen dus hun eigen snoepjes in de kerk achterlaten. Wel mogen de kinderen geld meenemen voor in ons collectebusje.
Tijdens de zondagsschooluren werken we toe naar Kerst, Pasen en Pinksteren. Deze feesten vieren we samen met de gemeente in de kerk. Aan de diensten van Goede Vrijdag, biddag en dankdag leveren onze zondagsschoolkinderen vaak een bijdrage.
Wij proberen als leiding de liedjes voor deze diensten zoveel mogelijk samen te oefenen maar zonder u als ouders kunnen wij dit niet. Wilt u daarom de liedjes die we meegeven thuis ook oefenen met uw kinderen zodat ze gewend zijn dit tijdens de dienst mee te zingen.