logo tekst

De belangrijkste taak van de koster bestaat uit de verzorging van de kerk. Om enkele van de vele taken te noemen: Openen en sluiten van de kerkdeuren, gereed maken van de borden met psalmen, luiden van de klokken, zorg dragen voor verwarming, ontvangst van gastpredikanten. Ook het luiden van de klokken bij overlijden (indien nabestaanden hier prijs op stellen) is bijvoorbeeld een taak van de koster.

Het kerkgebouw aan het Kronenburgplantsoen is één van de mooiste historische gebouwen van IJsselstein. Als u de kerk wilt bezichtigen (mogelijk van maandag tot en met zaterdag), kunt u contact opnemen met dhr. N.G. Beekman 030-6883047

Koster:

  • Dhr. B. Middag