logo tekst

Het is voor ons van groot belang dat we een zorgvuldig bijgehouden actueel ledenbestand hebben en dus op de hoogte zijn en blijven met de situatie in de gemeente: Wie wonen er onder ons, wie gaat er verhuizen?


Als kerkenraad en ledenadministratie komen we soms tegen, dat leden van onze gemeente verhuizen zonder bericht te sturen. Dat vinden wij erg jammer. We worden vaak wel geïnformeerd via de landelijke administratie (LRP) maar ook niet altijd en nogal eens gaat daar lange tijd overheen.

Goede pastorale zorg is alleen mogelijk en uitvoerbaar als we met de mutaties op de hoogte blijven.

Wanneer kinderen op kamers gaan of zelfstandig gaan wonen, vernemen we dat graag! We willen dan graag weten waar ze kerkelijk ingeschreven willen staan. Normaal is het zo, dat bij een verhuizing de kerkelijk gemeente automatisch wordt aangepast aan de nieuwe woonplaats. Als het IJsselstein moet blijven (vooral bij studenten, die alleen door de week elders wonen) moet dit duidelijk worden aangegeven bij het kerkelijk bureau. Verhuizingen geven we via de Sjalom door aan de gemeenteleden, maar dan moeten we wel worden ge├»nformeerd. De berichtgeving moet via de scriba en het kerkelijke bureau verlopen. Dit mag telefonisch, schriftelijk of per mail.  De ledenadministratie wordt verder verzorgd door Nelly van Amerongen, via het Kerkelijk bureau.

Als u mutaties heeft, zoals: Verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden o.i.d, wilt u deze dan naar het kerkelijk bureau opsturen of doorgeven? Adres van het kerkelijk bureau is: Touwlaan 36, 3401 CB IJsselstein. Email: kerkelijkbureau@hervormdijsselstein.nl