logo tekst

Ook dit jaar is er weer een Volkskerstzang in IJsselstein. Deze wordt gehouden in de prachtige Oude St Nicolaas kerk op het Kronenburgplantsoen op zaterdag 23 december, aanvang 19.30 uur.
De Volkskerstzang wordt georganiseerd door het IKO (Inter Kerkelijk Overleg). Dit een samenwerkingsverband van verschillende kerken in IJsselstein. Hierbij zijn aangesloten: Geloof in IJsselstein, Hervormde gemeente IJsselstein, Parochie Heilige drie-eenheid en Protestantse gemeente IJsselstein.
Het programma bestaat uit samenzang, muziek, schriftlezing en meditatie. Na afloop is er een collecte t.b.v. de gemaakte kosten.
We nodigen u/jou van harte uit om met ons mee te zingen en er samen een mooie avond van te maken. De avond is geslaagd wanneer u er ook bij bent.