logo tekst

De hoofdtaken van de pastoraal medewerker zijn pastoraat en jeugdwerk.