Afdrukken

We conformeren ons aan de richtlijnen van de landelijke kerk.
Graag benoemen we de regels om tot een goede kerkgang te komen onder de huidige regels:

De achterliggende reden om de avonddiensten alleen online te houden is het advies van het CIO en de PKN die dit advies overneemt.

Collecten vinden nog digitaal plaats. Als uitgangen gebruiken we de hoofduitgang onder de toren en de uitgang naar het kerkplein. 
Als kerkenraad beseffen we ons terdege dat deze mededelingen een impact hebben op de wijze hoe we een eredienst vormgeven. Dat we als gemeente houden aan de richtlijnen van de PKN en de overheid, is echter een voorwaarde om weer kerkdiensten te kunnen houden. Als u nog vragen heeft, of een suggestie heeft, laat het ons dan gerust weten via: scriba@hervormdijsselstein.nl.