Afdrukken

Voor de collectes in de kerkdienst zijn bonnen en/ of munten te koop. Er zijn bonnen van € 5,- of € 1,50 en munten van € 1,40 of € 0,70 (dus € 35,- per zakje van 25) en € 0,70 (dus € 17,50 per zakje). Wanneer u hiervan gebruik maakt, kunt u dit als gift in mindering brengen op uw inkomen, mits u het betalingsbewijs bewaart.

De voordelen:
- Het is gemakkelijk (geen "waar haal ik nu weer al dat losse geld vandaan")
- U kunt meer geven, omdat u het bedrag, dat boven de drempel van een procent van het verzamelinkomen voor de persoonsgebonden aftrek uitkomt, in mindering kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Op vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur kunt u in 't Kruispunt terecht om de bonnen en munten kopen. Mocht deze tijd u niet schikken, dan kunt u altijd een afspraak maken met Nelly van Amerongen op een van haar werkdagen. Als u even van tevoren belt, weet u zeker dat ze aanwezig is.

Graag contant (gepast) betalen. Als u via de bank of giro betaalt wilt u dan altijd het kwitantienummer vermelden.