logo tekst

10.00 uur Ds. B.M. van den Bosch uit Linschoten

18.30 uur Ds. W.M. Roseboom uit Herwijnen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Psalm 72: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 122: 1 en 3
 • Wetlezing
 • Zingen: Psalm 78: 2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Kronieken 22: 7-10
 • Zingen: Weerklank 267: 1, 2 en 3
 • Preek
 • Zingen: Weerklank 277: 1 en 4
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Psalm 150: 1 en 3
 • Zegen

Organist: Simon Koolen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Psalm 65: 1 en 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Weerklank 487
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 146: 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Mattheüs 14: 13-23
 • Zingen: Psalm 147: 2 en 6
 • Preek: “Breekbaar vertrouwen”
 • Zingen: Psalm 81: 7 en 12
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten afkondiging
 • Slotzang: Weerklank 54: 1, 2 en 6
 • Zegen

Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Paul Lekkerkerker
Collecten: 1. Plaatselijke evangelisatie 2. Pastoraat 3. Kerkrentmeesterlijk quotum
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectebijdrage kunt u zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone. 

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Plaatselijke evangelisatie (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Kerkrentmeesterlijk quotum (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Stroopwafelactie
Ook dit jaar is er weer een stroopwafelactie voor Woord en Daad. Doet u weer mee? De opbrengst is voor “Woord-en-Daad projecten”.
De verkoopprijs van deze heerlijke roomboter stroopwafels is:
1 pakje à 10 stuks € 3,00;
3 pakjes voor € 8,00;
1 doos 16 pakjes € 40,00
Deponeer onderstaande strook in de bus achter in de kerk of geef uw bestelling door aan de familie Bastmeijer (Guntersteijn 5, 030-6888551 of per e-mail j.bastmeijer@caiway.nl).

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -

Ik /wij doe(n) mee met de stroopwafelactie en bestellen:

…….pakje(s) stroopwafels á € 3,-
…….x 3 pakjes stroopwafels á € 8,-
…….x doos 16 pakjes á €40,-
Naam:…………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………….

Vakantietijd - Bemoediging door Maarten Dolman

Wat baat ‘t veel gereisd
In landen ver gelegen
Zo gij niet in en gaat
Des Heeren smalle wegen?

Wat baat ‘t te bezien
Zo menig schone stad,
Zo gij het hemelrijk
In ‘t harte niet bevat?

Reist vrij ter plaatse waar
Gij vreemde dingen ziet,
Maar wacht u, en vervreemdt
Van uwe Schepper niet.

Een oud gedicht geschreven door Jacobus Revius  (1586 -1658), predikant in Zeddam, Winterswijk en Aalten en hij heeft meegewerkt aan de Statenvertaling van onze Bijbel.