logo tekst

Zondag 16 januari 10.00 uur
Ds. J.J. van Holten
Uitsluitend via https://kerkdienstgemist.nl

Zondag 16 januari 18.30 uur
Ds. A. de Wit uit Besoyen
Uitsluitend via https://kerkdienstgemist.nl

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 278: 1 en 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 108: 1 en 7
 • Lezing wet
 • Zingen: Psalm 147: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: 2 Sam 14: 32 tot 15: 15 en 23-37
 • Zingen: Psalm 3: 3
 • Preek over: 2 Sam. 15: 25
 • Zingen: Psalm 44: 2
 • Collecten
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 487: 1, 2, 3 en 4
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

 • Afkondigingen
 • Voorzang : Psalm 95: 1
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Begintekst
 • Zingen: Psalm 113: 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 46: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing Lukas 5: 27-39
 • Zingen: WK Lied 490: 1 (Jezus neemt de zondaars aan)
 • Preek
 • Zingen: WK Lied 256: 1 (Ontwaak nu, wie slaapt)
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 138: 2
 • Zegen

Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Maarten Dolman
Collecten: 1. De Herberg Oosterbeek 2. Pastoraat 3. Kerkrentmeesterlijk quotum
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectebijdrage kunt u zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk, of de speciale App, Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

De Herberg Oosterbeek (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Kerkrentmeesterlijk quotum (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Corona
De persconferentie zou eerste 11 januari gehouden worden, deze is nu uitgesteld naar 14 januari. Dat is kort dag om daar met de voltallige kerkenraad over te spreken. De huidige situatie (alleen kerkdiensten online) heeft veel reacties opgeroepen. Daarom is het ook niet goed dat alleen de kerkrentmeesters of het moderamen daarover beslissen.
Dat betekent dat we deze zondag 16 januari de kerkdiensten nog uitsluitend online houden. De kerkenraad vergadert komende woensdag (19 januari) over de situatie vanaf zondag 23 januari. Wilt u voor de kerkenraad bidden om wijsheid in deze? En laten we ondertussen oog en oor houden voor en met elkaar, samen zijn we een stukje van Gods Koninkrijk hier in IJsselstein.

Catechese
Nu de scholen weer open zijn, gaan ook de catechisaties weer door. Jullie zijn van harte welkom.
Ma 17-01 Basiscatechisatie 16.00 – 16.45 uur in het Kruispunt.
Ma 17-01 Mentorcatechisatie volgens rooster geen catechese, mede omdat er toetsweken zijn.

Een jas voor de regen en een deken voor de kou!
Winterse omstandigheden zorgen ervoor dat honderden vluchtelingen aan de Europese grenzen het koud hebben. Vrieskoud! Ondenkbaar om nu in Nederland zonder winterjas over straat te gaan. In Bosnië, Servië en andere plekken aan de EU grenzen is het de harde realiteit. Bij de Stichting Christian Refugee Relief komen veel noodoproepen binnen om winterjassen, slaapzakken en dekens beschikbaar te stellen.
Door de kracht van ons netwerk durven wij groot te dromen!
Help je mee inzamelen van maandag 17  tot en met vrijdag 21 januari?

 • 5000 winterjassen voor mannen (goede, stevige, warme, schone en nette jassen, het liefste maat S/M, vrouwen en kinderjassen zijn natuurlijk ook welkom)
 • 5000 slaapzakken (schoon, warm, het liefst in een slaapzak-hoes)
 • 5000 dekens (dikke, stevige, warme dekens, geen dekbedden of dunnen fleece dekens)

De diaconie van de Hervormde Gemeente IJsselstein ondersteunt deze actie van harte en zal voor dit doel een gift overmaken aan de Stichting. Als u uw winterjas, slaapzak en/of deken wilt inleveren, kunt u dit doen bij Adriaan de Jong, Teenschillerlaan 45 in IJsselstein. Help mee en maak verschil!
Meer informatie over deze actie vindt u op de website van de stichting Inzamelingsactie januari'22 | CRR 2021 (christianrefugeerelief.com).

Gebedsweek 2022
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek is dit jaar van 16 t/m 23 januari. Samen met Geloof in IJsselstein wil de Hervormde Gemeente hier ook invulling aan geven. Het thema is Licht in het duister. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden. Daarin ligt dus een oproep voor ons als christenen.
De centrale Bijbeltekst komt uit Mattheüs 2 vers 2:
“Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
Meer informatie kunt u vinden via de website: https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht
Het programma voor IJsselstein is globaal als volgt:
Zaterdag 15 januari 2022 van 20.00-21.30u is er een nationaal gebed voor vrede en verbinding, verzorgd door de EO. 
Het programma is live te volgen via: www.nationaalgebed.nl 
Woensdag 19 januari 2022 van 19.30u-20.30u is er een digitaal gebedsmoment vanuit de HG IJsselstein. U kunt deelnemen aan dit digitale gebedsmoment via de volgende ZOOM-link:  https://us02web.zoom.us/j/88552089467?pwd=bkJKR3Z4VmpYTE5aanAzMkJHV1pmUT09

Bij het organiseren van activiteiten in IJsselstein, hebben we natuurlijk te maken met de overheidsmaatregelen. Toch willen we naast het digitale gebedsmoment op woensdagavond nog mogelijkheden bieden. Daarbij werken we ook samen met en sluiten we aan bij activiteiten die worden georganiseerd door Geloof in IJsselstein. Er kan in de Huiskamer van Geloof in IJsselstein (Kerkstraat 23) worden deelgenomen aan gebed. De huiskamer is open van maandag tot en met zaterdag ’s morgens van 8.00u tot 10.00u en ’s avonds van 19.00u tot 21.00u. Ook is er een mogelijkheid om je aan te melden voor gebed in een kleine groep of in tweetallen, digitaal of fysiek of wandelend.
Omdat we rekening moeten houden met de coronamaatregelen, is aanmelding vooraf nodig zodat e.e.a. goed ingepland kan worden. Namens onze gemeente wordt aanmelding gecoördineerd door Christine Renes. U kunt haar een mail sturen (c.renes2@kpnplanet.nl) of bellen (06 22019284). Zij stemt dit dan verder af met Geloof in IJsselstein en u krijgt dan vanzelf per mail door op welk tijdstip u in de Huiskamer mee kunt bidden of aan wie u gekoppeld wordt voor gezamenlijk gebed. Bij deze digitale weekbrief vindt u een gebedenboekje dat kan helpen om mee te bidden.
Ds. J.J. van Holten zal aan het einde van de gebedsweek, op 23 januari in de avonddienst, de gebedsweek af sluiten met een preek over het gebed. Een leerdienst over zondag 45 van de Catechismus.

PS. Wanneer u een papieren gebedsboekje wenst kunt u hierover contact opnemen met Adriaan de Jong – 06 555 33 4481.

Bemoediging – door Maarten Dolman
Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin beschreven wordt dat de Wijzen uit het Oosten een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

Toepasselijk in deze tijd
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het Licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”
Nu is het voor ons in deze lockdown niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in onze IJsselsteinse kerken. We worden er op gewezen om thuis te werken. Dit kunnen we want bidden kunnen we in ons eigen huis doen dus stil worden voor de Heere in crisestijd.
Aan het begin van het jaar werd ik getroffen door een lied dat ds. D. Bonhoeffer geschreven heeft toen hij in de gevangenis zat in het Berlijnse Tegel naar aanleiding van zijn verzet vanuit zijn prediking tegen het Nazie regime in 1940-1945. Het lied is in de bundel Weerklank in het Nederlands te vinden WKL 350.
De woorden uit dit lied zijn een Gebed om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Thuiswerken dus!!!!

Een Gezegend 2022 toegewenst.