logo tekst

We conformeren ons aan de richtlijnen van de landelijke kerk.
Graag benoemen we de regels om tot een goede kerkgang te komen onder de huidige regels:
Houd onderling gepaste afstand. Collecten vinden nog digitaal plaats. Als uitgangen gebruiken we de hoofduitgang onder de toren en de uitgang naar het kerkplein. Verder is er in de rechterdwarsbeuk plaats gereserverd voor mensen die zich nog graag aan de anderhalver meter afstand willen houden. Daar zijn ook de koorden tussen de banken nog aanwezig.
Als kerkenraad beseffen we ons terdege dat deze mededelingen een impact hebben op de wijze hoe we een eredienst vormgeven. Dat we als gemeente houden aan de richtlijnen van de PKN en de overheid, is echter een voorwaarde om weer kerkdiensten te kunnen houden. Als u nog vragen heeft, of een suggestie heeft, laat het ons dan gerust weten via: scriba@hervormdijsselstein.nl.