logo tekst

10.00 uur Ds. J.J. van Holten
Kerkgang voor gemeenteleden met
achternamen D t/m M plus nabestaanden in verband
met eeuwigheidszondag

18.30 uur P.M. van ‘t Hof uit Huizen
Kerkgang voor gemeenteleden met
achternaam beginnend met I t/m Z

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 121 : 1 en 2
 • Wet
 • Zingen: Ps. 90 : 1 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Kor. 15 : 16-23
  1 Thess. 4 v. 13-18
 • Orgelspel
 • Preek over 1 Thess. 4 : 13b
 • Zingen: Ps. 89 : 19
 • Collecten afkondiging
 • Noemen van de namen
 • Orgelspel WKL 471 :1
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WKL 176 : 4 en 6
 • Zegen

Organist: Martien van der Zwan

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: WKL 14: 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Ps. 27: 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-16
  Tekst Hebreeën 11: 13
 • Orgelspel
 • Preek thema: Hou-vast in leven en sterven
 • Zingen: Ps. 89:1
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotzang: WKL 228: 1 en 3
 • ZegenOrganist: Simon Koolen

Ouderling van dienst: Evert van Amerongen
Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2. Pastoraat 3. Kerkrentmeesterlijk quotum
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Wij willen u vragen om bij overmaking van het bedrag duidelijk aan te geven voor welke zondag en voor welk doel uw bijdrage bestemd is. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uw collectebijdrage te leveren via de linkjes op de website.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Plaatselijk jeugdwerk (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van
Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)Kerkrentmeesterlijk quotum (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van
de Hervormde Gemeente IJsselstein

Kom op tijd naar de kerk vanwege het registreren en naar de plaats brengen. En volg bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen op van de coördinatoren.

Kerkgang en corona
Het aantal kerkgangers is beperkt tot 30 gemeenteleden (excl. predikant, koster, organist, coördinatoren en ambtsdragers). Voor de komende zondagen is de toegang als volgt:
22-11 ’s ochtends achternamen D t/m M (plus nabestaanden in verband met eeuwigheidszondag) en ’s avonds achternamen I t/m Z.
29-11 ’s ochtends achternamen N t/m Z plus gezinnen met kinderen die naar zondagsschool gaan) en ’s avonds achternamen A t/m H.
6-12 In verband met Viering Heilig Avondmaal wordt dit nog bekend gemaakt.

We zingen in de kerk alle psalmen / liederen “met het hart”.

Eeuwigheidszondag
Aanstaande zondag is het Eeuwigheidszondag met het noemen van de namen van de overledenen. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint.
Er is voor de kerkgangers een gedrukte liturgie en nabestaanden zijn welkom.

Bezinning/bemoediging met Eeuwigheidszondag - door Johan Bastmeijer
‘Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte van de afwezigheid kan vullen.’Zo begint Dietrich Bonhoeffer zijn aangrijpende gedicht over gemis. Lees hieronder de volledige tekst. Als je van iemand houdt
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je meedraagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken. (1906-1945)