logo tekst

Kerkdiensten vanaf 02-08
Vanaf 2 augustus zijn er gemeenteleden welkom in de ochtenddienst met inachtneming van anderhalve meter afstand. Hiervoor geldt een alfabetische indeling om de 2 weken. Als uw achternaam (zonder voorvoegsel) begint met A t/m H, dan bent u welkom in het ritme van 02-08, 16-08 enzovoorts. Als uw achternaam begint met I t/m Z dan bent u welkom in het ritme van 09-08, 23-08 enzovoorts. Wij zullen dit proberen ook in de weekbrieven en de Bazuin aan te geven. Voor de duidelijkheid: familie Van Bommel valt dus onder de B.
Let op: voor de avonddiensten zijn alle gemeenteleden welkom.

Algemeen bij kerkdiensten
Graag benoemen we de regels om tot een goede kerkgang te komen onder de huidige regels:
Kom alleen naar de kerk (ochtenddienst) als uw achternaam dat toestaat (vanaf 2 augustus). Neem daarbij zelf u Bijbel en Weerklank mee, deze zijn niet beschikbaar in de kerk. Ook de garderobe kunt u niet gebruiken. Bij de ingang van de kerk wordt uw naam genoteerd en nog expliciet gevraagd of u gezond bent en u (of iemand uit uw huishouden) geen klachten heeft. Een coördinator brengt u naar een plaats in de kerk; dit betekent dat u niet op uw “eigen” plaats kunt zitten. Tijdens de dienst is gemeentezang in de kerk niet toegestaan. Collecten vinden nog digitaal plaats. De verdere invulling van de liturgie wordt nader bekendgemaakt. Bij de uitgang wordt u begeleid naar één van de 4 uitgangen in de kerk. Zie onderstaande plaatje voor een indruk. Blijf vervolgens niet napraten, maar verlaat zo snel mogelijk de omgeving van de kerk.
Als kerkenraad beseffen we ons terdege dat deze zakelijke mededelingen een enorme impact hebben op de wijze hoe we een eredienst vormgeven. En hoe we als gemeente de lofzang gaande houden. Graag hadden we dit anders gezien! Dat we als gemeente houden aan de richtlijnen van de PKN en de overheid, is echter een voorwaarde om weer kerkdiensten te kunnen houden. Als u nog vragen heeft, of een suggestie heeft, laat het ons dan gerust weten via: scriba@hervormdijsselstein.nl.
Hier kunt u het gebruiksplan van het kerkgebouw en het protocol van de Protestantse Kerk downloaden

schema uitgangen kerk