logo tekst

Voor groep 1

7 juni              Petrus bevrijd

21 juni            Opstanding van Dorcas

5 juli               Bekering van Saulus

 19 juli            Paulus en Barnabas gaan op reis

2 augustus     Daniel en zijn vrienden

16 augustus   Drie vrienden in de brandende oven

 30 augustus  Esther redt de Joden

 

Voor groep 2

10 mei            De man uit EthiopiĆ«

24 mei            De Heilige Geest

7 juni              Petrus in de gevangenis

21 juni            Petrus maakt Eneas beter

5 juli               Petrus ziet Jezus

19 juli             Paulus en Barnabas op reis

2 augustus     Daniel en zijn vrienden

16 augustus   Het gouden beeld

30 augustus  Het slechte plan van Haman