logo tekst

#blijfinmijnliefdeweekvangebed2021

Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

Nu is het in deze tijd niet mogelijk om samen te komen in een groep om samen te bidden. Dus ook hierin worden we teruggeworpen onder andere op de techniek. Er zijn nu twee soorten momenten bedacht om  toch invulling te geven aan de week van het Gebed. Ten eerste willen we in groepjes van twee samen ‘oplopend biddend’ door IJsselstein, in stilte of in welke manier dan ook. Dit willen we op twee avonden doen en wel op de 19de en de 22ste Januari en we verzamelen dan bij de Kasteeltoren om 20.00. Uiteraard in achtneming van de coronamaatregelen Ook zijn er twee gebedsmomenten georganiseerd op woensdag 20 en zondag 24 januari om 20.00 via ZOOM. De betreffende ZOOM uitnodigingen worden bij opgeven verstuurt en ook in de gezamenlijke Whattsapp-groep geplaatst.

U en jij kunt zich opgeven bij Nico Beekman n.g.beekman@hetnet.nl of via  0613244282 of René van Os jeugdouderling@hervormdijsselstein.nl of via  0651529112 .

Samen met andere kerken van het IKO wordt dit mogelijk gemaakt.